Sunday 08th December 2019,
PamirSong | The latest Afghan Music

Baktash Joya

Baktash Joya – Rahat Bekhab > Video

Baktash Joya – Rahat Bekhab > Video

Artist: Baktash Joya Song: Rahat Bekhab Lyrics: Mojgan Javansher Composer: Baktash Joya Music: Sanjar Sanaev Download Video +19 -5 [...]

July 18, 2014 Ehsan Sultanzada B, Baktash Joya, Video 0

Baktash Joya – Rahat Bekhab

Baktash Joya – Rahat Bekhab

Artist: Baktash Joya Song: Rahat Bekhab Lyrics: Mojgan Javansher Composer: Baktash Joya Music: Sanjar Sanaev Download Mp3 +7 -21 [...]

December 22, 2013 Morteza Saeidi B, Baktash Joya, Song 0

Baktash Joya – Khoda Hafiz

Baktash Joya – Khoda Hafiz

Artist: Baktash Joya Song: Khoda Hafiz Lyrics: ? Composer: Baktash Joya Music: Kamal Rahimzada Download Mp3 +33 -6 [...]

August 19, 2013 Morteza Saeidi B, Baktash Joya, Song 2

Baktash Joya – Payaam

Baktash Joya – Payaam

Artist: Baktash Joya Song: Payaam Lyrics: Hafiz Sherazi Compose: Baktash Joya Music: Sanjar Sanaev www.PamirSong.com Download Mp3  +19 -3 [...]

October 31, 2012 Morteza Saeidi B, Baktash Joya, Song 2

Baktash Joya – Donya-e Eshq > Video

Baktash Joya – Donya-e Eshq > Video

Artist : Baktash Joya Song : Donya-e Eshq Download Video +2 -1 [...]

August 31, 2012 Ehsan Sultanzada B, Baktash Joya, Video 0

Baktash Joya – Donya-e Eshq

Baktash Joya – Donya-e Eshq

Artist: Baktash Joya Song: Donia-e Eshq Compose: Baktash Joya Lyric: Ahmad Wali Shaker Music: Kamal Rahimzada Exclusive by www.Pamirsong.com Download Mp3 +19 -1 [...]

August 23, 2012 Ehsan Sultanzada B, Baktash Joya, Song 0